Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: octubre, 2015

Nova llei de procediment administratiu comú

El passat 2 d'octubre es va publicar al BOE el text de la nova Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot i que encara trigarà un any a entrar en vigor, certs apartats dos, presentem gràficament algunes de les novetats que incorpora aquesta norma.

La Llei de procediment administratiu comú és una norma de gran importància no només per als empleats i empleades públics, és fonamental per a la ciutadania en general ja que gràcies a ella obté la seguretat que els tràmits administratius desenvolupats davant d'un organisme públic es realitzaran de forma rigorosa i no de forma aleatòria.

La nova norma entrarà en vigor un any després de la seva publicació però és important familiaritzar-se amb alguns dels canvis que en ella s'introdueixen. Per això presentem gràficament algunes de les novetats que hem considerat més importants, no es tracta d'un estudi exhaustiu ni detallat de la mateixa, tan sols alguns dels canvis que hem considerat importan…

Cal obrir la Mesa General de Negociació

TEMES ECOMOMICS URGENTS

Els criteris per repartir els 900.000 euros de productivitat dels treballadors que deriva de l’acord entre Ajuntament i representació sindical de 26/03/2012. (Cal acord de Ple. Si està prevista la partida al pressupost es pot executar una vegada aprovat. En cas contrari cal modificació de Pressupost i publicitat en cas que sigui necessària.)

Els termes per complir el Decret-llei 10/2015 que preveu:

A) la recuperació abans que acabi l’any 2015 del 26,23% de la paga extraordinària de desembre de 2012 (similar a repartiment de la productivitat de 900.000 euros) i
B) els terminis per recuperació del 6è dia d’assumptes propis (proposem realitzar-lo en el primer trimestre del 2016) i els dies per 6è i 8è i següents triennis de l’any 2015.

Pròrroga de l’acord entre Ajuntament i representació sindical de 26/03/2012 que preveu el cobrament del complement de productivitat d’especial rendiment de 105/115 euros perquè sigui efectiu el gener de 2016. (Cal acord de Ple.)

Qua…

Principi d'acord per al reconeixement dels dissabtes com a hores dobles per als col·lectius de biblioteques i centres cívics

PRINCIPI D'ACORD CALENDARI, CONDICIONS DE TREBALL I DIES FETIUSTREBALLADORS DE BIBLIOTEQUES I CENTRES CÍVICS

La Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament de Badalona hem assolit un principi d’acord amb la Regidoria de Badalona Democràtica, pel reconeixement de les hores treballades en jornades festives (dissabtes i diumenges) com a hores dobles, tal com estableix l’article 7 del conveni col·lectiu, per al tècnics auxiliars de biblioteques i ordenances d’equipaments sòcio-culturals (Biblioteques i Centres cívics).

Aquest acord ha estat possible gràcies a la mediació de la Inspecció de Treball, instància a la qual CCOO havia elevat aquesta reivindicació dels col·lectius afectats. L’acord suposa l’equiparació d’aquest col·lectiu d’empleats/des a la resta de la plantilla, pel que fa als dies laborables en el calendari anual, que fins ara eren 20 dies més de mitjana i es compensaven amb jornades laborals més curtes. Aquest acord suposa també el reconeixement que aquesta càrrega de dies …

Euromarxes 2015

Per una Europa de les persones, diguem prou! a l’Europa del capital

Cada vegada més persones, ciutadanes de l’anomenada Unió Europea, acaben el dia havent perdut el treball o veient qüestionats i minvats els drets a un habitatge i a una salut dignes, a una educació igualadora o unes pensions suficients. L’anomenada crisi financera ha estat l’excusa perfecta del capitalisme globalitzat per reduir al mínim els drets ciutadans i desposseir als pobles de la seva sobirania democràtica. (enllaç a l’article sencer).

Sobre els òrgans de representació sindical a l'Ajuntament de Badalona

Tots i totes esperem que s’obri la mesa de negociació col·lectiva amb l’actual govern. Com sabeu, Comissions Obreres inicia una etapa amb un nou enfocament organitzatiu de la mà d' un renovat equip de persones entre elles el secretari general: Pol Acózar

Un nou equip però que compta amb el suport i experiència dels més veterans, la qual cosa posem al servei de la nostra afiliació i de les persones de la plantilla en general.
Iniciem, doncs, un camí en el qual les reivindicacions de les seccions són legítimes i variades. Algunes continuen sent temes pendents de l’anterior govern del Partit Popular i d’altres són noves, com ara el Decret-llei 10/2015 aprovada al Congrés el 12 de setembre d'enguany i d’aplicació immediata i que obliga a obrir en les cas dels ens locals la mesa de negociació.

Som un grapat de seccions que determinem la diversitat d’interessos de la plantilla i no és un fet negatiu. Tot i així governar-nos en aquesta diversitat sindical requereix un esforç per part…