Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: maig, 2013

...I EL POBLE DE BADALONA RESPÒN

Aquest dimarts, coincidint amb el ple municipal, diferents sectors socials han sortit al carrer per reivindicar els drets laborals. Per una banda la manifestació convocada per l'Assemblea d'Aturats i Aturades de Badalona, a la qual s'han unit altres moviments com els indignats, seguint els objectius de l'Àgora celebrat dissabte. Aquesta marxa ha sortit de la plaça dels Països Catalans, Pep Ventura i ha enfilat els carrers del centre, primer per fer una aturada al carrer Coll i Pujol, on es troben des de fa tot just una setmana, els tres treballadors de l'empresa Comroc en vaga de fam.

 Volien  mostrar així, una vegada més, la seva solidaritat amb aquests treballadors que viuen, segons expliquen "una gran injustícia que s'ha de solucionar ho abans possible". Al ple municipal es debatia una moció presentada per ICV-EUiA, on s'exigia el compliment d'acords de la moció que es va aprovar per unanimitat el passat mes de gener, i que segons els manife…

¿Qué es eso de reunirse con el Gobierno?

En ciertos foros del activismo social y mediático se ha arremetido duramente contra los sindicatos CCOO y UGT por el mero hecho de asistir a una reunión con el presidente del Gobierno y las organizaciones empresariales, el pasado 16 de mayo, para reflexionar sobre la actual situación económica y social y evaluar caminos de salida. O se está en la bronca o no se está, venían a decir.

Luis María González, periodista del Gabinete de prensa de CCOO
Se nos dice a los sindicatos que no es posible negociar nada con el Gobierno del PP porque es el mismo gobierno que ha llevado a cabo todo tipo de atropellos contra los trabajadores y la inmensa mayoría de la sociedad española. De lo segundo no me cabe ninguna duda, pero es necesario explicar que dialogar y negociar con la contraparte (sea esta el Gobierno, la administración o la patronal) es, no solo compatible, sino deseable para defender los intereses de la gente a la que representas. Un sindicato que no moviliza y no cultiva su perfil más re…

CRIDA AL POBLE DE BADALONA

Jornada sindical sobre la Reforma dels Ens Locals

23 DE MAIG.JORNADA DE LLUITA PELS CONVENIS COL.LECTIUS.

DEFINICIÓ: La negociació col·lectiva és aquella que es realitza entre els treballadors d'una empresa o sector, normalment (encara que no sempre) reunits a través d'un sindicat o grup de sindicats i l'empresa o representants d'empreses del sector. La finalitat de la negociació és arribar a un acord sobre les condicions laborals aplicables a la generalitat dels treballadors de l'àmbit en el qual se circumscriu la negociació (conveni col.lectiu). A vegades, com a mesura de pressió per a la negociació i per fer complir els acords quan consideren que no han estat complerts, els treballadors poden acudir a la vaga. La negociació col·lectiva és una manifestació particular del diàleg social, i està considerat com un dret fonamental bàsic integrant de la llibertat sindical. Mundialment es troba garantit al Conveni 98 i 154 de l'Organització Internacional del Treball (OIT).(Wiquipedia)Signa contra l'anvant-projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local

S'ha creat una petició de signatures en contra de l'aprovació de l'anvant-projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Podeu remetre vía correu electrònic aquests enllaç per tal que signin contra l'aprovació de la reforma . Feu la màxima difussió possible

Signa contra la Reforma

Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local

Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, recoge un principio de estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas. En desarrollo de este precepto constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero.
Por todo lo expuesto, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley Regulado…