Passa al contingut principal

Sobre la jornada del 12 d'octubre

Comissions Obreres vam estar presents en la confecció i l'aprovació del calendari del 2016. Entre els dies festius, l'empresa no va fer constar el dia 12 d'octubre, festa de la Hispanitat, que va proposar com a opcional. Des de la Secció Sindical de CCOO no vam oposar-nos a la proposta, en considerar-la una decisió estrictament política del govern, que, a efectes pràctics, només ampliava les opcions de la plantilla per a distribuir els dies festius d'acord amb criteris estrictament personals.

Tanmateix, des de CCOO, sí vam sol·licitar a l'empresa que concretés com aquesta mesura afectaria l'organització dels serveis i que garantís que aquesta opció seria igualitària per a tota la plantilla.

L'oferta per part de l'empresa en aquell moment era que qui vingués a treballar el dia 12 d'octubre podria escollir entre el dia 1 d'abril de 2016 o el dia 9 de desembre d'aquest mateix any. Així quedà reflectit en la normativa horària sense més concreció. No obstant això, els calendaris del 2016 no van aprovar-se fins al mes de maig, per la qual cosa, l'opció de l'1 d'abril mai no va ser realment efectiva.

Els mesos han passat i ja tenim aquí el dia 12. Per part de l'Ajuntament, no hi ha hagut cap instrucció sobre la manera com els serveis i els departaments han d'aplicar aquesta mesura. No s'ha tingut oportunitat de negociar-ho en cap Mesa General de Negociació perquè l'empresa no l'ha convocada amb regularitat. No hi ha hagut cap planificació ni previsió. D'aquesta manera:

- No s'ha tingut en consideració la impossibilitat de beneficiar-se d'aquesta mesura del col·lectiu d' oficials d'oficis d'SPEP (escoles), l'horari i calendari del qual està molt vinculat al de la Generalitat de Catalunya perquè la titularitat de les escoles és autonòmica.
- No s'ha tingut en consideració les implicacions que aquesta mesura podria tenir en les biblioteques, equipaments co-gestionats amb la Diputació de Barcelona i com això podria afectar el personal d'aquesta institució.
- No s'ha tingut en consideració que som una administració pública i a efectes legals el dia 12 és un dia inhàbil i, per tant, els terminis administratius poden ser emprats en contra de la mateixa ciutadania en processos en els quals els temps de recurs o sol·licitud és importantíssim.
- No s'ha tingut en consideració que, en ser un dia inhàbil, és il·legal l'emissió de cap document en aquesta data, per la qual cosa l'obertura no tindrà repercussions a efectes pràctics. La ciutadania no podrà realitzar gestions ordinàries, sinó tan sols obtenir informació genèrica i concertar cita prèvia amb alguns serveis. Per citar uns exemples, en el cas del Padró Municipal d'Habitants, no es podran retirar volants d'empadronament o sol·licitar certificats padronals històrics i, en el cas de l'idCat, no es podran emetre revocacions o altes de la signatura electrònica.
- No s'han tingut en consideració les conseqüències d'aquesta mesura pel que fa al dia 9 de desembre, ni com es podran garantir els serveis municipals aquest dia que sí que és hàbil. Si l'elecció de venir o no a treballar és opcional i no s'han decretat uns serveis mínims, pot donar-se el cas que no hi hagi personal suficient per a garantir l'atenció a la ciutadania.
- No s'ha tingut en consideració la necessitat d'una correcta informació d'aquesta decisió, que ha creat confusió entre la mateixa ciutadania, que s'ha dirigit repetidament al Departament de Comerç per demanar si els mateixos comerços podien obrir en aquestes dates.

Des de CCOO, considerem que no s'ha efectuat la planificació i la negociació necessària per a tirar endavant una mesura d'aquestes característiques, amb independència de la posició favorable o contrària que es tingui políticament. Considerem que la manca de planificació comporta que una part important de la plantilla no hagi pogut escollir efectivament entre les opcions plantejades per necessitats dels serveis i els departaments que eren fàcilment previsibles.

Així mateix, lamentem que, davant dels reptes reals que aquesta ciutat té al davant, el debat polític es limiti a qüestions simbòliques que no tenen cap repercussió pràctica per a la ciutadania i que no suposen cap benefici efectiu per a les treballadores i els treballadors de l'Ajuntament de Badalona.

CCOO
Secció Sindical de l'Ajuntament de Badalona

Badalona, 10 d'octubre de 2016

Entrades populars d'aquest blog

Principi d'acord sobre els oficials d'oficis d'esports

El passat 30 de gener, CCOO a l'Ajuntament de Badalona vam convocar una aturada parcial dels treballadors i les treballadores d'oficials d'oficis d'esports per al dilluns 5 de febrer. La convocatòria es plantejava com a protesta per la insostenible situació d'aquest col·lectiu que, pels efectes de 10 anys de retallades, ha vist reduïda notablement la quantitat d'efectius i ha hagut de patir una sistemàtica vulneració dels seus drets laborals, així com un perjudici comparatiu amb la resta de la plantilla.

La CCOOtorra de març de 2018 "Especial 8M Vaga feminista" (PDF)

Ja està disponible el número de març de la CCOOtorra, la revista de la secció sindical de CCOO a l'Ajuntament de Badalona. Podeu descarregar-la en el següent enllaç:

La CCOOtorra Març 2018 (PDF)