Passa al contingut principal

Per la dignitat dels serveis municipals

Des de l'any 2008, la imposició de dràstiques mesures de contenció del dèficit, dictades per la Comissió Europea, ha comportat una important minva dels recursos disponibles a les administracions públiques. A l'Estat Espanyol, aquestes mesures es desenvolupen a través de lleis com la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals (LRSAL) o les Lleis de Pressupostos Generals, que cada any estableixen restriccions econòmiques molt importants a les administracions, així com limitacions en la reposició d'efectius i en les noves contractacions de personal.

- A l'Ajuntament de Badalona, l'efecte acumulatiu de 9 anys de restriccions ha tingut un impacte molt negatiu:
només del 2012 al 2017, la plantilla ha passat de 1291 a 1096 efectius, el que suposa una pèrdua de 195 llocs de treball, equivalent a un 15,1% del total
- les càrregues de treball i les responsabilitats de tot el personal han augmentat significativament, sense cap tipus de compensació
- els recursos disponibles, els programes i les ajudes d'altres institucions s'han reduït notablement
- el control constant de despeses ha augmentat la burocràcia interna i ha alentit l'eficiència de l'administració
- la manca d'inversions en infraestructures comporta el deteriorament de les instal·lacions i de les condicions de treball i d'atenció a la ciutadania
- la manca d'inversions en maquinari comporta l'obsolescència d'una part important dels equips informàtics
- la no cobertura de moltes jubilacions dificulta o impedeix el traspàs de responsabilitats i provoca la pèrdua de coneixements essencials
- l'augment de les baixes puntuals per ansietat i estrès entre la plantilla, moltes de les quals, no arriben a ser cobertes, disminueix el cost d'efectius disponibles
- creixen els costos derivats del pagament d'hores extraordinàries
- es perverteix el sentit dels plans d'ocupació
- es dificulta l'accés a formació i l'actualització de coneixements de la plantilla
- la cartera final de serveis a disposició de la ciutadania es redueix imparablement


Com a conseqüència d'això, des del 2008 fins a l'actualitat:

- la qualitat dels serveis ha caigut de manera general
- alguns departaments han quedat reduïts a la seva mínima essència
- la capacitat dels serveis municipals de donar resposta a les necessitats de la ciutadania ha minvat molt


Badalona és la tercera ciutat de Catalunya en nombre de població. L'alt índex d'atur, l'elevat preu de l'habitatge i la manca d'ajudes socials colpegen a la ciutadania. Davant d'aquesta realitat és més necessari que mai un exercici de responsabilitat i un important esforç de consens entre totes les forces polítiques i socials de la ciutat.

Des de CCOO, fem una crida a partits polítics i agents socials de Badalona a treballar conjuntament en la recerca de mesures que permetin fer front a l'actual deteriorament dels serveis municipals.

Per això, sol·licitem al Ple de l'Ajuntament de Badalona la creació d'una Mesa de Treball, amb participació de tots els partits polítics amb representació institucional, de la representació sindical majoritària al territori i de tots els agents socials que treballen en la prestació de serveis a la ciutadania, amb l'objectiu d'estudiar mesures urgents que en el marc de la legislació permetin esmorteir els efectes acumulatius de 9 anys continuats de limitacions pressupostàries.


Secció Sindical de CCOO
Ajuntament de BadalonaEntrades populars d'aquest blog

Principi d'acord sobre els oficials d'oficis d'esports

El passat 30 de gener, CCOO a l'Ajuntament de Badalona vam convocar una aturada parcial dels treballadors i les treballadores d'oficials d'oficis d'esports per al dilluns 5 de febrer. La convocatòria es plantejava com a protesta per la insostenible situació d'aquest col·lectiu que, pels efectes de 10 anys de retallades, ha vist reduïda notablement la quantitat d'efectius i ha hagut de patir una sistemàtica vulneració dels seus drets laborals, així com un perjudici comparatiu amb la resta de la plantilla.

La CCOOtorra de març de 2018 "Especial 8M Vaga feminista" (PDF)

Ja està disponible el número de març de la CCOOtorra, la revista de la secció sindical de CCOO a l'Ajuntament de Badalona. Podeu descarregar-la en el següent enllaç:

La CCOOtorra Març 2018 (PDF)