Passa al contingut principal

Comunicat de CCOO sobre conveni col·laboració amb el SOC

Davant les darreres declaracions publicades en relació al suport dels sindicats de l'Ajuntament de Badalona al conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Badalona amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), CCOO volem aclarir diversos punts.

1. El govern de Badalona ha justificat les darreres contractacions a través del SOC, parlant d'acords amb els sindicats, i presentant la seva gestió com a negociadora i transparent. Res més lluny de la realitat, des de CCOO volem denunciar la manca de voluntat negociadora i la completa opacitat de la gestió de recursos humans i rebutgem rotundament que se'ns pretengui utilitzar per a justificar les decisions unilaterals.

2. Davant la situació de bloqueig en les contractacions dels dos primers anys de mandat, CCOO vam presentar una proposta al govern municipal, que consistia a delegar temporalment, per només sis mesos, la publicació de les ofertes i la valoració de candidatures al SOC. Però exclusivament per als relleus de les jubilacions parcials i la substitució del personal en situació de baixa per incapacitat temporal, ja que en cap d'aquests dos casos es tractava de provisions definitives de llocs de treball. Aquest fet no eximia a l'Ajuntament de formar Tribunals de Selecció, per a la qual cosa vam proposar la posada en marxa d'una Mesa de Contractació.

3. L'Ajuntament de Badalona va acceptar la primera part de la nostra proposta i va signar un conveni amb el SOC però no va desenvolupar la mesa de contractació, ni va crear tribunals de selecció. Posteriorment se'ns va informar que, a causa de la incapacitat per realitzar els procediments de manera reglamentària per manca de personal en el departament de RRHH, estendrien en el temps aquest conveni i afegirien la cobertura de places vacants, fins i tot de personal funcionari. En aquest punt, l'execució de l'Oferta Pública d'Ocupació acordada amb els sindicats, ja no era prioritat del consistori.

4. CCOO ens vam oposar enèrgicament en considerar que no podien substituir l'execució de l'Oferta Pública d'Ocupació per un sistema de provisió de personal que no compleix els requisits exigits per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) i la resta de legislació vigent i que, a més a més, genera més precarietat laboral.

5. La regidoria de RRHH, en haver delegat tot el procés de provisió al SOC, entenia que ja no hi tenia cap responsabilitat. Tanmateix, des del SOC ens van confirmar que aquest organisme només realitza la publicitat de les ofertes de treball i la valoració de les candidatures, però que no desenvolupa la selecció final, que és responsabilitat de l'Ajuntament.

6. Des de CCOO vam informar al govern que, davant la decisió unilateral de consolidar aquest sistema i estendre'l a la provisió de places vacants, no ens deixava cap altra via que la denúncia. De moment, hem presentat al consistori un requeriment per al Cessament de la via de fet de les contractacions mitjançant aquest sistema i sol·licitem la revisió de les contractacions efectuades, per a donar la màxima seguretat legal a les persones ja contractades i evitar polèmiques com les recents.

7. CCOO defensa per sobre de tot els treballadors i les treballadores. En aquest sentit, instem a l'Ajuntament de Badalona a dotar-se de procediments transparents de provisió de llocs de treball i a no delegar la seva responsabilitat en altres administracions, més enllà de circumstàncies puntuals d'urgència.

8. Exigim al govern l'execució de l'Oferta Pública d'Ocupació acordada, la cobertura de places vacants a través de nova Oferta Pública d'Ocupació i un compromís seriós i negociat per a l'Estabilització del Personal Interí de llarga durada.

9. Exigim al govern el desenvolupament de la Promoció Interna i la Carrera Professional.

10. Exigim al govern una interlocució vàlida i una veritable negociació per a la millora de les condicions laborals i salarials de la plantilla municipal.

Tot i això, volem recordar que la situació de Recursos Humans és tan crítica per anys de gestió partidista i poc professional, que afecta negativament a tota la ciutadania.

Demanem als grups municipals de l'Ajuntament de Badalona un compromís de mínims en la gestió de Recursos Humans, departament que té un paper central en el funcionament municipal. Demanem als grups municipals que deixin d'utilitzar a la representació sindical i a la plantilla municipal com a munició mediàtica en confrontacions estèrils. Demanem als grups municipals que es comprometin amb la transparència, la igualtat i la professionalitat, en benefici de tot el consistori, de tota la plantilla i de tota la ciutadania.

CCOO Ajuntament de Badalona

Entrades populars d'aquest blog

La CCOOtorra especial: en lluita per uns Serveis Socials dignes!

Ja està disponible la CCOOtorra especial sobre la situació de Serveis Socials.

Podeu descarregar-la en PDF aquí: La CCOOtorra especial: en lluita per uns Serveis Socials dignes!

CCOO rebutgem l’externalització dels serveis municipals

Davant l’anunci del govern municipal de traslladar a l’empresa municipal Engestur el servei de manteniment d’instal·lacions esportives, des de CCOO exposem que:

- des de CCOO hem denunciat repetidament la ineficient coordinació i la manca de personal, d’inversions i de recursos per al manteniment de les instal·lacions esportives, així com el repetit incompliment dels requeriments de la inspecció de treball en matèria de prevenció i seguretat en el lloc de treball en aquest àmbit
- aquesta decisió del govern suposa, a la pràctica, l’externalització d’un servei municipal cap a l’àmbit de l’empresa privada i obre la porta a la regressiva privatització dels serveis municipals,
- aquesta decisió comporta, implícitament, el reconeixement de la incapacitat dels successius governs municipals de donar resposta a les necessitats del servei d’instal·lacions esportives i de garantir la correcta gestió interna del consistori
- els pobres arguments esgrimits per a justificar aquesta decisió comport…

Comunicat unitari de la representació sindical davant els problemes de climatització dels equipaments municipals de Badalona

Aquest 24 de juliol la climatització de l'edifici del viver ha deixat de funcionar. Les temperatures en els llocs de treball es troben ja per damunt del màxim de 27 graus que marca la legislació laboral, en alguns casos fins a tres graus per damunt. Aquesta situació del Viver s'afegeix a la de molts altres equipaments municipals com les biblioteques, els Centres Cívics i OMD, les SBAS, instal·lacions esportives, Guàrdia Urbana, Gestió Tributària i Recursos Humans...

Des de la representació sindical hem sol·licitat informació sobre la previsió de reparació dels problemes de climatització, tant als responsables tècnics dels serveis com als responsables del govern. La resposta que hem obtingut no és optimista en relació a la solució d'aquesta problemàtica que anem advertint des de fa molts mesos i que ja vam elevar a la Inspecció de Treball durant aquest passat hivern, en aquell moment, per problemes de fred. Després de mesos d'inacció ens trobem ara amb un greu problema …